Kopier og del forløb - iPraxis (lærer)

Kopier forløb

For at kunne bruge et iPraxis-forløb i din undervisning skal du først kopiere dette. Herefter kan du evt. tilpasse indholdet og dele dette med dine elever og evt. lærerkolleger.

Du kan se en film om at kopiere iPraxisforløb her. Filmen varer ca 4 1/2 minut.

Neden for kan du læse, hvordan du kopierer et forløb.

Når du er logget ind i praxisOnline, har du adgang til forskellige iPraxisforløb. Du kan se øverst på ikon-billederne, hvad der er iPraxisforløb, og hvad der er webBøger.

iPraxisforløb kan desuden have to farver. De orange iPraxisforløb er de oprindelige originale forløb. De blå iPraxisforløb er kopierede forløb. Du kan kopiere både de oprindelige forløb eller de kopierede forløb. 

Når du vil kopiere et forløb, skal du klikke på det. Så åbnes en menu, hvor du skal vælge 'Opret kopi'.

Du kommer nu til følgende side:

 Her skal du:

  • Ændre titlen, fx tilføje holdnavn (gør titlen unik, så det er nemt at genkende forløbet)
  • Evt. redigere i de øvrige kategorier (fagspor, uddannelse, fag, niveau)
  • Oploade et billede (billedet fungerer som forside for forløbet - det anbefales, at oploade et billede, så det er let at genkende forløbet)
  • Evt. linke til læringsmål (så disse fremtræder på forsiden af forløbet - kun hvis du ændrer i læringsmålene, ellers skal du ikke ændre noget her)
  • Lav en kort beskrivelse til forløbet

Klik til sidst på 'Opret'.

Når forløbet er oprettet, tilføjes det automatisk til dine favoritter, så du let kan finde det igen.

 

Del forløb med elev

Klik på det forløb, du har oprettet (find det fx i dine favoritter). Når du vil dele forløbet med dine elever, skal du oplyse eleverne den aktiveringskode, der står ved forløbet (se billede)under punktet 'AKTIVERINGSKODE - Elev. 

Eleven skal herefter benytte denne vejledning:


Aktivering af licens i iPraxis

Del forløb med lærerkolleger

Klik på det forløb, du har oprettet (find det fx i dine favoritter). Når du vil dele forløbet med dine lærerkolleger skal du oplyse  den aktiveringskode, der står ved forløbet (se billede)under punktet 'AKTIVERINGSKODE - Lærer (Klik på Vis da denne ikke vises automatisk). 

Din kollega skal herefter benytte denne vejledning:

Aktivering af licens i iPraxis (lærer

Det anbefales, at din kollega føjer forløbet til sine favoritter, så det er let at finde det igen.

Du og din kollega kan nu i fællesskab redigere og berige forløbet. Det kan du læse om i en anden artikel - se fx artiklen: 'Dele iPraxisforløb mhp samarbejde (lærer)'. 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk